NGHI THỨC GIẢI ĐỘC

Các nghi thức dựa trên một cách tiếp cận toàn diện có thể được kết hợp với các kỹ thuật xoa bóp của nhiều nguồn gốc khác nhau - Ayurveda, Trung Quốc, Tây Tạng, Deep Multi-Sensorial, Emotional và Anti-Stress. Nghi thức chăm sóc sức khỏe của Gerard được chuyển thành một trải nghiệm cực kỳ gợi cảm, bổ ích, giúp thư giãn và làm cho đẹp hơn cả cơ thể và tâm trí.

Treatments

Purifying Compress And Aromatherapy

Purifying Compress And Aromatherapy-NHỮNG NGHI THỨC THƯ GIÃN , CÂN BẰNG, TÁI TẠO , THẢI ĐỘC,