Beauty Shaping Reducing - Định hình đường cong cho sắc đẹp

Fatty Deposits đặc trị mỡ cục

Sản phẩm Reducing đặc trị mỡ cục với các thành phần hoạt động được lựa chọn được thiết kế để hoạt động trên các khu vực cụ thể và các vấn đề thẩm mỹ cụ thể của cơ thể. Đảm bảo kết quả lâu dài chống lại mỡ thừa cellulite, giữ nước, chất béo tích tụ, mất tính đàn hồi, vết rạn da. Chống lại tác động của mỡ thừa cellulite liên quan đến giữ nước và chất béo tích tụ trên diện rộng.