About Us

Gerards VN
SINCE 1970, WE HAVE BEEN ON THE CUTTING EDGE OF COSMETIC CULTURE.

"We firmly believe in cultural values, and we apply them with commitment and dedication to the world of Cosmetics.

"We research, we study, we create, and we test and re-elaborate formulas which are on the cutting edge of innovation, in order to offer treatment experiences which are unique, and which produce immediate, visible and lasting results.

We are inspired by Nature, an unlimited source of ingredients, forms and ideas.

We believe that sharing knowledge brings about growth.
We offer educational/training itineraries to our Partners designed to increase the professionalism of their staff.

We work daily to offer the world new well-being and beauty products and treatments.
We have been in the field for 45 years, and, just as Nature, we continue to improve and innovate."

Gerard’s. From the roots of the past, the culture of cosmetics.


SỨ MỆNH CỦA GERARD

TỪ NĂM 1970, CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MỘT NỀN VĂN MINH MỸ PHẨM VƯỢT TRỘI.

"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn vào các giá trị văn hóa, áp dụng chúng với sự cam kết và cống hiến cho thế giới mỹ phẩm.

Chúng tôi nghiên cứu, học hỏi, tạo ra, thử nghiệm và xây dựng lại các công thức tiên tiến để mang lại các trải nghiệm điều trị độc đáo, có tác dụng ngay lập tức, rõ ràng và lâu dài.

Chúng tôi được truyền cảm hứng từ thiên nhiên, một nguồn nguyên liệu, hình thức và ý tưởng bất tận.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ kiến thức mang lại sự phát triển.

Chúng tôi cung cấp kiến thức, đào tạo bài bản cho các đối tác để tăng tính chuyên nghiệp cho tất cả nhân viên.

Chúng tôi làm việc liên tục để cung cấp cho thế giới các sản phẩm, phương pháp làm đẹp và cách chăm sóc sức khỏe mới.

Chúng tôi đã có 45 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và cũng giống như tự nhiên, chúng tôi luôn luôn cải tiến và đổi mới."

Gerard’s. Từ cội nguồn của quá khứ đến nền văn minh mỹ phẩm.

Mission